Kreş nedir?

Üç yaşından ufak çocukların gündüzleri alınıp bakıldıkları bakımevleridir. Kreşlere genellikle çalışan kadınların küçük çocukları kabul edilir. «Süt Damlası» da denen bu kurumlar, başlangıçta kimsesiz çocuklara gece - gündüz bakmak için kuruldu. «Çocuk Yuvaları» ise üç yaşından, okul çağına kadar olan çocukları kabul eder. Bunlar gündüzlü, ya da yatılıdır. Anneleri çalışmak zorunda kalan çocuklar, okula gidecek yaşa gelinceye kadar buralarda bakılırlar. Önceleri, kimsesiz çocuklara bakmak için açılan buna benzer yerlere "çocuk yuvası"denirdi. Bugün bilhassa Avrupa, Amerika ve Rusya’da kadınlar, iş hayatında çalıştıklarından, buralarda kreşler çok gelişmiştir. Buralarda çalışan öğretmen ve hemşireler, özel olarak yetiştirilirler. Memleketimizde de her geçen gün kreşler artmaktadır.

Kreşler her devletin kendi yapısına göre kanuni düzenlemelerle kurulabilir Buralarda çocukların sağlık durumları, eğitim ve beslenme gibi şartlar, devlet tarafından kontrol edilir. Kreşlerin özelliği, gayri meşru (evlilik dışı) çocukların buralara alınmayışıdır. Kreşlerde çocuklar her bakımdan (beslenme, sağlık) kontrol edilir. Anneleri çocukları emzirme saatlerinde gelerek emzirip tekrar işlerine döner. Kreş ve kreşe benzer kuruluşlar, müslümanlıktan önceki Türk boylarında da görülür. Savaşlarda ölen askerlerin çocukları, devlet tarafından himaye altına alınırdı. Büyük Selçuklularda, Samanoğullarında, Türkiye Selçuklularında çocukların bizzat devlet tarafından korunması kanun konusu olmuştu.

Amasya’da Mehmed Hüdabende tarafından kurulan darüşşifa kreşe benzer bir kuruluştu. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında da kurulan küçükler, zayıflar koğuşu, o devrin anlayışına ve ihtiyacına cevap vermesine göre bir çeşit kreşti. Manisa ve Süleymaniye Darüşşifa (Hastane)larında da bu şekilde bölümler kurulmuştur. Daha sonra bu kuruluşlar yerlerini Çocuk Esirgeme Kurumlarına, daha sonra da bugünkü manadaki kreşlere bıraktı. Kanunlara göre kreş kurma ve işletme günümüzde şu şekilde bir yol takib eder.

kreş

İş Kanununun 81. maddesine bağlı olarak Mart 1987’de yürürlüğe konan tüzükte hamile veya emzikli kadınların çalıştırılma şartları ile kreş ve emzirme odalarının durumları teferruatlı olarak düzenlenmiştir. Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun yüz elliden çok kadın işçi çalıştıran iş yerlerinde, bir yaşından küçük emzikli çocuklar için işçi anneler tarafından emzirilmeleri ve bakılmaları için işverenlerin kreş açmaları mecburiyeti getirilmiştir. Kanun, birden fazla iş yerlerinin ortaklaşa kreş yapmasına müsaade ettiği gibi, hayır kurumlarınca açılan kreşlerden de işverenlerin faydalanabilmesine müsaade etmiştir. İlgili mevzuatta ayrıca, kreşlerin nasıl çalıştırılacakları, çocukların bakımı, emzirilmesi, temizliği ve sağlık durumları, idaresi, erkek ve kadın personelin çalıştırılmaları ile bu gibi yerlerin sağlık açısından lazım gelen özellikleri belirtilmiştir.

Kreş, endüstrinin gelişmesi, çalışma hayatının yoğunlaşması ve hem ananın, hem babanın çalışma zorunda bulunması dolayısıyla gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle büyük endüstri bölgelerinde çalışan anaların doğumdan kısa bir süre sonra ve anaokulu çağına gelinceye kadar küçük çocuğunu kreşlere bırakması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu niteliği ile kreş, bir eğitim kurumu olmaktan çok bir sosyal kuruluştur. Çalışan ana, sabahleyin işine giderken çocuğunu kreşe bırakır, akşam işten dönerken de çocuğu yanına alır Kreşte bulunan bakıcılar ve eğiticiler bütün gün çocuğun beslenmesini, bakımını ve eğitimini sağlarlar.

Sosyal adaletin gerçekleşmediği ülkelerde özel kurumlar tarafından açılan kreşlerde çocuklar para karşılığında bakılırlar. Buna karşılık sosyal devlette, çalışan anaların çocuklarına kreşlerde parasi2 olarak bakmak ve bu amaçla kreşler açmak devletin görevleri arasındadır. Böylece kreş, çalışan insana devletin sağladığı sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik gibi kurumlardan sayılır. Nasıl okul çağındaki çocuk için okulda öğretim parasız olarak sağlanıyorsa, anaokulu çağına gelmemiş küçük çocuk da kreşlerde parasız olarak bakılır.

Sözlükte "kreş" ne demek?

1. Bebek bakımevi.

Kreş kelimesinin ingilizcesi

[KRES] n. nursery, day care center, day nursery, kindergarten, creche
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç